Biuletyn Informacji Publicznej Galerii Arsenał w Białymstoku

Struktura własnościowa

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

 

Galeria Arsenał w Białymstoku stanowi własność samorządową Miasta Białystok. Galeria zarządzana jest przez Dyrektora. Nadzór nad Galerią sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku.

Powrót na początek strony