Biuletyn Informacji Publicznej Galerii Arsenał w Białymstoku

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Galeria będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:

  1. OSOBIŚCIE - Sekretariat Galerii Arsenał w Białymstoku, ul. A.Mickiewicza 2, 15-222 Białystok
  2. ELEKTRONICZNIE – mail: sekretariat@galeria-arsenal.pl

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej Wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

Załączniki do strony

Powrót na początek strony