Biuletyn Informacji Publicznej Galerii Arsenał w Białymstoku

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Uwagi o pracy Galerii Arsenał w Białymstoku i we wszystkich innych sprawach przyjmuje Dyrektor w siedzibie Galerii, telefonicznie pod numerem  tel. 85 742 03 53 lub drogą elektroniczną pod adresem: sekretariat@galeria-arsenal.pl.

Powrót na początek strony