Biuletyn Informacji Publicznej Galerii Arsenał w Białymstoku

Historia zmian strony "Deklaracja dostępności"

 1. Tytuł: Deklaracja dostępności

  Data modyfikacji: 22.06.2021

  Zmianę wprowadził: Aleksander Sakowicz

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 2. Tytuł: Deklaracja dostępności

  Data modyfikacji: 22.06.2021

  Zmianę wprowadził: Aleksander Sakowicz

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "plan_działania_na_rzecz_poprawy_zapewnienia_dostępności.pdf". Zmiana nazwy pliku z "plan_działania_na_rzecz_poprawy_zapewnienia_dostępności.pdf" na "Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami".

 3. Tytuł: Deklaracja dostępności

  Data modyfikacji: 22.06.2021

  Zmianę wprowadził: Aleksander Sakowicz

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ".

 4. Tytuł: Deklaracja dostępności

  Data modyfikacji: 22.06.2021

  Zmianę wprowadził: Aleksander Sakowicz

  Zakres zmiany: Utworzono nową wersję strony

 5. Tytuł: Deklaracja dostępności

  Data modyfikacji: 22.06.2021

  Zmianę wprowadził: Aleksander Sakowicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "plan_działania_na_rzecz_poprawy_zapewnienia_dostępności.pdf". Zmiana nazwy pliku z "plan_działania_na_rzecz_poprawy_zapewnienia_dostępności.pdf" na "Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami". Dodanie pliku "GUS_wersja_dostępna.pdf". Zmiana nazwy pliku z "GUS_wersja_dostępna.pdf" na "Raport o stanie dostępności stan na 01.01.2021".

 6. Tytuł: Deklaracja dostępności

  Data modyfikacji: 22.06.2021

  Zmianę wprowadził: Aleksander Sakowicz

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "Raport_z_audytu_weryfikującego_dostępność_serwisu_internetowego_Galeria_Arsenał_Białystok_-_wersja_końcowa.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Raport_z_audytu_weryfikującego_dostępność_serwisu_internetowego_Galeria_Arsenał_Białystok_-_wersja_końcowa.pdf" na "Raport z wynikami przeglądu dostępności".

 7. Tytuł: Deklaracja dostępności

  Data modyfikacji: 3.03.2021

  Zmianę wprowadził: Cezary Prus

  Zakres zmiany: Zmiana treści strony.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony